Ajankohtaista

Matkalla kohti vähähiilisempää tulevaisuutta

18.12.2023

Matkalla kohti vähähiilisempää tulevaisuutta

”Haluamme olla osa ratkaisua, emme ongelmaa”, kiteyttää toimitusjohtajamme Jani Teräväinen. TPEX oli mukana ilmastotyötä tukevassa, Euroopan unionin rahoittamassa Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmassa. Hankkeen tavoitteena oli mm. tukea toimintamalleja, jotka torjuvat rakennetun ympäristön ilmastonmuutosta. Avaamme tässä artikkelissa marraskuussa 2023 valmistuneen loppuraportin tärkeimpiä kohtia.

Lue lisää

"Joko tunnet tarinamme?"

01.06.2023

"Joko tunnet tarinamme?"

Jotta voi ymmärtää nykyhetken, suosittelemme katsausta historiaamme. Se on palkitseva tarina kasvusta, janosta kehittyä sekä palosta uudistaa koko rakennusalaa.

Lue lisää

”Miten TPEX erottuu muista?”

24.05.2023

”Miten TPEX erottuu muista?”

Miten toimintamme on erilaista kuin muilla saman alan yrityksillä? Tai miksi valita TPEX? Nämä ovat kysymyksiä, joita meiltäkin usein kysytään. Kiteytimme alle osan vahvuuksistamme, niin näet, että tapamme työskennellä tuottaa aitoa lisäarvoa asiakkaillemme. Me emme ole kuin muut – me olemme TPEX.

Lue lisää

”Turvallinen työmaa on kaikkien oikeus”

03.05.2023

”Turvallinen työmaa on kaikkien oikeus”

Rakennusala on valitettavasti työtapaturmatilastojen kärkipäässä – fakta. Riskialttiimmat työt liittyvät liikkumiseen, nostamiseen ja materiaalin kantamiseen – fakta. Työmaalla jokaisen panosta tarvitaan, jotta työskentely on mahdollisimman turvallista – fakta. Myös me logistiikkayrityksenä pystymme parantamaan työmaan turvallisuutta – ehdottomasti fakta.

Lue lisää

"Tahdin tehokkuus ja suunnitelmallisuus oli silmiä avaava kokemus"

26.04.2023

"Tahdin tehokkuus ja suunnitelmallisuus oli silmiä avaava kokemus"

Tahtituotanto – eli tehokas ja vakioitu, rakentamisen pullonkaulat tunnistava tapa työskennellä – tuo lukuisia kiistattomia hyötyjä työmaalogistiikkaan. Kun resurssit ja aikataulut pitävät, kustannuksetkin pienenevät. Tahdin suunnitelmallisuus on myös työskentelyn kannalta iso helpotus: aikaa jää logistisen tahdin valvomiseen sekä valmistautumiseen seuraavien alueiden tarkasteluun.

Lue lisää

”Osaamisen kehittäminen hyödyttää kaikkia ja kaikkea”

29.03.2023

”Osaamisen kehittäminen hyödyttää kaikkia ja kaikkea”

Itsensä kehittäminen on laajasti ajateltuna kaikkea toimintaa, joka kehittää yksilöä. Se voi olla tiedostettua tai tiedostamatonta tekemistä. Organisaation kehittämistä siitä tulee siinä vaiheessa, kun yksilö tuo uuden tiedon omaan työhönsä tai työyhteisöönsä.

Lue lisää

”Oivalluksistamme on hyötyä kaikille rakentajille”

01.03.2023

”Oivalluksistamme on hyötyä kaikille rakentajille”

Monet tutkimukset ovat tuoneet esiin, että rakentaminen on tehotonta ja asentajan työajasta suurin osa on hukkaa. Materiaaleja tulee kerralla liikaa ja logistiikkaan liittyvät suunnitelmat loistavat poissaolollaan.

Lue lisää

Ympäristöministeriöltä avustusta TPEX:n hankkeelle

09.02.2023

Ympäristöministeriöltä avustusta TPEX:n hankkeelle

TPEXin hanke ”Dataohjattu työmaalogistiikka vähähiilisyyden tietolähteenä” on saanut tukea ympäristöministeriöltä Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta, jonka rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (RRF).

Lue lisää

”Kaikkien on työskenneltävä yhdessä täyttääkseen laadulliset, taloudelliset ja aikataululliset tavoitteet.”

18.01.2023

”Kaikkien on työskenneltävä yhdessä täyttääkseen laadulliset, taloudelliset ja aikataululliset tavoitteet.”

Lean-ajattelu ja -toimintamallit ovat hivuttautuneet autoteollisuudesta myös rakennusalalle. Perusajatuksena on, että virtausta parannetaan, hukkaa vähennetään kaikessa tekemisessä ja jalostetaan prosesseja yhdessä osaamisen ja kokemuksen karttuessa.

Lue lisää

Somessa tapahtuu

Facebook-postauskuva