"Tahdin tehokkuus ja suunnitelmallisuus oli silmiä avaava kokemus"

"Tahdin tehokkuus ja suunnitelmallisuus oli silmiä avaava kokemus"

Tahtituotanto työnjohdon näkökulmasta – 5 tärkeää havaintoa

Tahtituotanto – eli tehokas ja vakioitu, rakentamisen pullonkaulat tunnistava tapa työskennellä – tuo lukuisia kiistattomia hyötyjä työmaalogistiikkaan. Kun resurssit ja aikataulut pitävät, kustannuksetkin pienenevät. Tahdin suunnitelmallisuus on myös työskentelyn kannalta iso helpotus: aikaa jää logistisen tahdin valvomiseen sekä valmistautumiseen seuraavien alueiden tarkasteluun.

Tahtituotannosta on kirjoitettu paljon. ”Oikeastaan tahtituotannosta on turha edes puhua, jos logistiikkaa ei ole suunniteltu kunnolla olennaiseksi osaksi kokonaisuutta”, on yksi parhaimmista huomioista. Se kiteyttää suunnitelmallisen logistiikan käytön tahtityömaalla. Onnistuminen edellyttää kaikkien hankkeissa olevien sitoutumista tarpeeksi aikaiseen suunniteluun, jotta logistiikasta saadaan täydet tehot irti.

Sitaattimerkki

Logistiikasta täydet tehot irti

1. Yhteiset pelisäännöt
Työmaalla kaikki toimijat sitoutuvat yhteisiin sääntöihin. Logistista toimintaa työmaalla ohjaa logistiikkaohje, joka täsmentää toimintatavat, käytännöt, vastuut ja velvoitteet. 

2. Siisti työmaa
Materiaalivirrat suunnitellaan ja massoitetaan etukäteen sekä otetaan työmaalle tahtivaunujen mukaisesti. Työmaalle tulee kerralla päivän materiaali, jolloin yleisilme pysyy siistinä. Myöskään ylimääräistä tavaraa ei kerry työmaalle. 

3. Nopea ongelmanratkaisu ja aito yhteistyö
Päivittäiset tahdin aamupalaverit ovat tärkeässä roolissa työmaan onnistumisen kannalta. Niiden ansiosta ongelmatilanteisiin pystytään reagoimaan nopeasti ja yhteistyö on sujuvaa. Poikkeamatilanteet ratkaistaan kolmikantapalavereissa kaikkia kuullen. 

4. Selkeät työalueet
Kun aikataulujen pitävyyteen pystyy luottamaan, on töiden valvonta ja suunnittelu selkeää. Töitä tehdään aina ennakkoon suunnitelluilla tahtialueilla, eikä päivän aikana tarvitse hyppiä paikasta toiseen. Tämä helpottaa myös resurssointia ja oman työn suunnittelua. Samalla logistiikan kulut pysyvät budjetissa, kun yllättäviä lisäkuluja ei synny.

5. Ylimääräiset palaverit pois
Päivittäiset aamupalaverit ovat tehokas tapa työskennellä. Koska enemmistö asioista saadaan sovittua heti aamulla, voidaan vähentää muita päivän palavereja. Näin aika voidaan käyttää tehokkaasti töiden johtamiseen ja logistisen tahdin valvontaan.

Artikkelin on kirjoittanut työnjohtajamme Sauli Saarkivi, joka toimi työnjohtajana tahtiaikataululla toteutetussa Scandic Helsinki Hub -hankkeessa. ”Aikataulumuoto oli itselle uusi ja täytyy myöntää, että olin aluksi skeptinen sen suhteen. Hankkeen aikana tahdin tehokkuus ja suunnitelmallisuus oli silmiä avaava kokemus”, hän toteaa.

Tutustu palveluihimme tästä!