"Joko tunnet tarinamme?"

"Joko tunnet tarinamme?"

Työmaa- ja logistiikkapalvelut kaikille osapuolille kannattavalla tavalla

Jotta voi ymmärtää nykyhetken, suosittelemme katsausta historiaamme. Se on palkitseva tarina kasvusta, janosta kehittyä sekä palosta uudistaa koko rakennusalaa.

Kun Työmaapalvelut Express Oy:n – nykyisin TPEX Oy:n – toiminta käynnistyi vuonna 2015, halusimme tehdä asioita eri tavalla kuin mihin alalla oli totuttu. Tähtäimessämme oli tuottaa kaikille osapuolille kannattavia työmaa- ja logistiikkapalveluja. Aluksi keskityimme työmaatoimintaan. Vastasimme asiakkaiden toiveisiin välittömästi ja tarjosimme palveluja laidasta laitaan, hieman liiankin laajalla skaalalla. 

Olemme aina halunneet muuttaa rakennusalan jämähtäneitä toimintamalleja. Siksi ymmärsimme jo ensimmäisinä vuosina, että myös meidän piti kehittää toimintaa entisestään. Järkeistimme palveluja ja otimme suuria loikkia eteenpäin joka vuosi. Työntekijöiden määrä ja liikevaihto kasvoivat tasaisesti. Vuonna 2020 rönsyt oli karsittu pois: osa vanhoista palveluista oli hyvästelty, uusia lanseerattu ja toimintaa kehitetty nykyiseen suuntaan kohti järkevämpää työmaatoimintaa. Materiaalivirtojen suunnittelu ja koordinointi nousivat merkittävämpään rooliin.

Työmailla meidät tunnettiin nimellä TPEX, joten otimme sen laajemmin käyttöömme. Emme keskittyneet enää työmaatekemiseen, vaan asiantuntemuksemme palveli koko rakentamisen alaa. Muutimme samalla logoa. Lyhyt, toimintaamme paremmin kuvaava nimi sulautui käyttöön alkuvuodesta 2022.

Sitaattimerkki

Voimme tuottaa niin ajassa kuin euroissa mitattavaa lisäarvoa asiakkaillemme.

Työmaalogistiikan edelläkävijänä panostamme perusteelliseen suunnitteluun

Saamme usein kiitosta siitä, että toimimme kuten edelläkävijän pitääkin. Meille se ei ole vain kauniita sanoja, vaan konkreettisia tekoja. Onnistunut työmaalogistiikka on täsmällistä materiaali-, raha-, ja tietovirran hallintaa. Siksi me panostamme huolelliseen suunnitteluun hyvissä ajoin.

Nyt toimintamme keskiössä on ketterä kehitys sekä materiaalivirtojen ja tilaus-toimitusketjun hallinta. Siten voimme tuottaa niin ajassa kuin euroissa mitattavaa lisäarvoa asiakkaillemme. Lähdemme liikkeelle asiakkaan tarpeista sekä hänelle tuotettavasta arvosta, eli hukan poistosta. Tietoa on paljon, mutta sen pitää olla keskitetysti ja rakenteellisessa muodossa kaikkien sitä tarvitsevien käytössä. Vain siten hukkaa voidaan poistaa ja tekemistä tehostaa. Logistiset kustannukset on tunnistettava, sillä muuten niihin ei voi vaikuttaa.

Vuosien aikana TPEX Oy:stä on kuoriutunut asiakkaan arvon tuottoon vaikuttava, virtautetun toiminnan mahdollistaja. Keväällä 2023 uudistuimme myös ulkoisesti. Otimme virallisesti käyttöömme TPEX Oy -nimen sekä päivitimme logomme astetta menevämpään. Se kuvaa virtaviivaista etenemistä sekä tapaamme toimia – nojaamme aina eteenpäin, jatkuvasti parempaa työmaalogistiikkaa tavoitellen.

Baana on auki. Jää nähtäväksi, mitä tulevaisuus vielä eteemme tuokaan.

Katsauksen historiaan ja nykyhetkeen kirjoitti toimitusjohtajamme Jani Teräväinen. Hän kollegoineen tuntee aitoa paloa tuloksellista työmaalogistiikkaa ja järkevämpää tekemistä kohtaan. Jos haluat kuulla lisää, pyydä tarjous.

Tule osaksi tarinaamme ja ota yhteyttä