”Turvallinen työmaa on kaikkien oikeus”

”Turvallinen työmaa on kaikkien oikeus”

Avainasemassa riskien minimointi ja huolellinen suunnittelu

Rakennusala on valitettavasti työtapaturmatilastojen kärkipäässä – fakta. Riskialttiimmat työt liittyvät liikkumiseen, nostamiseen ja materiaalin kantamiseen – fakta. Työmaalla jokaisen panosta tarvitaan, jotta työskentely on mahdollisimman turvallista – fakta. Myös me logistiikkayrityksenä pystymme parantamaan työmaan turvallisuutta – ehdottomasti fakta.

Rakennustyömailla käy kuhina: ihmisiä on runsaasti samaan aikaan töissä, lisäksi yhtäaikaista työtä on paljon. Turvallisen työmaan perusedellytys on, että jokainen perehdytetään mm. työtehtäviin ja -koneisiin, tarvittaviin suojaimiin sekä itse työmaahan. Lisäksi asenne on isossa roolissa. Jokaisen on panostettava omaan tapaansa toimia: välttää turhia riskejä, suunnitella riskialttiit työtehtävät kunnolla, noudattaa ohjeistuksia sekä kertoa ääneen epäkohdista. Ja mikä kenties tärkeintä – vaarallisesta työstä on tärkeää kieltäytyä tai keskeyttää se tarpeen vaatiessa. 

Digitaaliset työkalut pitävät tiedon järjestyksessä ja saatavilla

Logistiikkayritys on isossa roolissa työmaan turvallisuuden kasvattamisessa. Juuri siksi me panostamme ennakkosuunnitteluun ja kommunikointiin

Otetaanpa esimerkiksi vaikkapa tilaus-toimitusketjun suunnittelu ja hallinta. Kun se tehdään oikein, faktat pysyvät kasassa: tiedetään etukäteen, mitä ja miten paljon materiaalia on tulossa sekä minne se on menossa. Kun toimitusten eräkoko on mitoitettu oikein, ei ylimääräistä materiaalia kerry työmaalle.

Sitaattimerkki

Siistillä työmaalla on mukavaa ja turvallista työskennellä.

Digitaalisten järjestelmien avulla materiaali- ja tietovirrat pysyvät hallinnassa ja tieto on kaikkien asianomaisten käytössä. Kun tieto esimerkiksi poissaoloista on järjestelmissä eikä yksittäisten henkilöiden harteilla, ei tarvitse nojata mutuun, muistiin tai arvailuun. Ennakointi puolestaan mahdollistaa oikean henkilöstön resurssoinnin. Samalla voi hyvästellä kiireen ja sen aiheuttamat turhat riskit sekä niistä mahdollisesti syntyvät tapaturmat. 

Materiaalisiirtojen suunnittelu, kulkuteiden, mestojen ja siirtovälineiden katselmoinnit sekä mahdolliset nostoalueiden rajaukset tuovat myös turvallisuutta. Jos esteitä tai puutteita havaitaan, ehditään ne poistamaan ennen kuin materiaalit saapuvat työmaalle. 

Panosta kommunikaatioon ja kuuntelemiseen

Hierarkia toki kuuluu rakennusalalle, mutta se ei ole koko totuus. Tarvitaan enemmän keskustelua eri sidosryhmien välille, osallistamista sekä erilaisten näkemyksien huomioimista. Jokaisella pitää olla yhteinen tahtotila tehdä työmaasta turvallinen. Hyvä ja avoin ilmapiiri rohkaisee puuttumaan epäkohtiin – näin toimimalla jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa omaan ja muiden turvallisuuteen.

Rakennusteollisuuden turvallisuusviikkoa vietetään 8.–12.5.2023. Toivotamme jokaiselle turvallista työviikkoa!

Tekstin kirjoitti projektipäällikkömme Jarkko Paljakka. ”Kun työmaalogistiikka suunnitellaan huolella etukäteen ja sitä johdetaan hyvin, ei kulu aikaa haahuiluun vaan asiat menevät kerralla maaliin”, hän toteaa. Ota avuksi alan asiantuntija, TPEX.

Tutustu palveluihimme tästä!