”Miten TPEX erottuu muista?”

”Miten TPEX erottuu muista?”

Vahvuutemme puhuvat puolestaan

Miten toimintamme on erilaista kuin muilla saman alan yrityksillä? Tai miksi valita TPEX? Nämä ovat kysymyksiä, joita meiltäkin usein kysytään. Kiteytimme alle osan vahvuuksistamme, niin näet, että tapamme työskennellä tuottaa aitoa lisäarvoa asiakkaillemme. Me emme ole kuin muut – me olemme TPEX.

Logistiikan suunnittelu ja turvallinen työympäristö

Korostamme suunnittelun tärkeyttä, koska sen avulla luodaan edellytykset virtaavalle rakentamiselle. Jokaisella toimenpiteellä ja päätöksellä pyritään sujuvoittamaan työmaatoimintaa. Siksi suurena etuna on, että juuremme ovat rakennustyömaalla. 

Kaiken keskiössä on turvallinen työympäristö. Pystymme tekemään sen eteen paljon jo suunnitteluvaiheessa. Logistiikan näkökulmasta turvallisuus muodostuu siitä, että otetaan huomioon ihmisten ja materiaalien kulkeminen työmaalla. Kaikkien alueella olevien turvallisuutta pystytään lisäämään etukäteen valmistautumalla. On tärkeää esimerkiksi varmistaa, ettei työntekijöiden normaali reitti kulje purkupaikoilla ja että materiaalisiirrot tehdään turvallisia ramppeja pitkin, hissikapasiteetti on riittävä ja pystysiirrot suoritetaan osaavan henkilöstön ja oikeiden välineiden avulla.

Hyvällä suunnittelulla voidaan vaikuttaa koko hankkeen kustannuksiin ja aikataulussa pysymiseen. Myös mahdolliset yllätykset tunnistetaan jo suunnitteluvaiheessa. 

Logistiset kustannukset tietoon hankkeen alussa 

Tyypillisesti hankkeiden urakkapäätöksiä tehdään yksikköhintoja vertaamalla ja vasta lopussa tiedetään, mitä kokonaisuus todellisuudessa maksoi. Järkevämpi tapa logististen kustannusten ymmärtämiseen on laskea ne hankkeen tavoitteisiin nojaavan logistiikkasuunnitelman pohjalta. 

Me määrittelemme hankkeen kustannukset usealla tavalla. Näin saamme laskettua mahdollisimman täsmällisen hinnan. Huomioimme laskelmissa myös riskit ja mahdollisuudet. Pyrimme siihen, ettei kustannusyllätyksiä tule hankkeen aikana, mikäli toimintamalli ja aikataulu pitävät. 

Toimintamalliimme kuuluu kuukausittainen kustannuskatsaus, jossa käymme läpi hankkeen toteutuneet kustannukset sekä loppukustannusennusteen. Näin yllätyksiä ei synny ja pystymme varautumaan esimerkiksi tietystä muutoksesta johtuviin kustannusvaikutuksiin.   

Laadunhallinta ja yhteiset toimintatavat

Kuten tiedämme, kaikki ei mene aina suunnitelmien mukaan. Poikkeamat ja muutokset ovat tyypillisiä rakennusalalla. Siksi on tärkeää kytkeä logistiikka osaksi koko hankkeen laadunvarmistusprosessia. 

Poikkeamien ja muutosten hallinnan linjaukset on tehtävä selviksi jo hankkeen alussa sekä yhteinen toimintatapa määriteltävä. Jotta laatua voidaan hallita, materiaalivirtoja on ohjattava oikea-aikaisesti ja digitaalisesti. Näin vältetään materiaali- ja työhukkaa sekä mahdollistetaan työnteko oikeassa aikataulussa.

Jatkuva parantaminen

Edelläkävijänä reflektoimme omaa tekemistämme sekä parannamme toimintaamme jatkuvasti. Kun omaa toimintaa kehittää jatkuvasti pienin askelin, saadaan hankkeen aikana suuriakin muutoksia aikaiseksi. Olennaista on myös viedä oppeja hankkeesta toiseen eteenpäin, jotta kaikki havaittu ja sen myötä hiotut toimintamallit kulkeutuvat aidosti koko alan käyttöön.

Tehokas työmaatekeminen 

Kun suunnitelmat ja laskelmat on tehty jo suunnitteluvaiheessa, on itse työmaatyön toteutuminen sujuvampaa. Materiaali virtaa oikeille mestoille – juuri sovittuna ajankohtana ja täsmällisessä laajuudessa. Asentajien työ tehostuu, hukkaa poistuu ja kustannuksetkin pysyvät kurissa. 

Eikö kuulostakin hyvältä? Juuri sellaista on yhteistyö TPEX Oy:n kanssa.

Me uskomme, että yhdessä olemme enemmän. Siksi kasasimme vetovoimatekijämme yhdessä koko TPEX-tiimin kanssa. Allekirjoitamme väitteistä jokaisen ja tiedämme, että asiantuntemuksestamme olisi merkittävää hyötyä jokaisella työmaalla. Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä!

Tutustu palveluihimme tästä!