Yhteystiedot

Asiakaspalvelu ja tilaukset
p. 020 710 7490
info@tpex.fi

Laskutus
laskutus@tpex.fi

TPEX Oy
Jäspilänkatu 18 (3. krs)
04250 Kerava
Y-tunnus 2706974-5

E-laskutusosoite: 003727069745
Välittäjätunnus: 003721291126
Mikäli käytätte laskujen lähetykseen pankkia, välittäjätunnuksena toimii pankin BIC-tunnus DABAFIHH
PDF-laskut tulee lähettää sähköpostitse seuraavaan osoitteeseen: laskutus@likeit.fi
Emme vastaanota paperisia laskuja.


Jani Teräväinen

Jani Teräväinen LinkedIn

Toimitusjohtaja, myynti

p. 050 370 1177
jani.teravainen@tpex.fi

”Teemme vain sitä, missä haluamme olla parhaita. Muuta ei tarvita”, toteaa toimitusjohtajamme Jani. Tämä työmaalogistiikkaan kunnianhimoisesti suhtautuva osaaja on työskennellyt alalla muhkeat 20 vuotta. Jani todella tietää, miten toimia. "Muut tekevät, mitä pyydetään tai mihin pystyvät. Minä teen, mitä asiakas oikeasti tarvitsee. Arvostan haasteita ja nautin kohteista, joihin muut eivät voi tai uskalla tarttua", hän toteaa.

Jani uskoo, että osaaminen, rohkeus ja kyky haastaa kantavat huomattavan pitkälle. ”Avullamme logistiikka toimii kuten pitää. Niin on aina ollut ja tulee myös olemaan”, hän kiteyttää.

Elina Suominen

Elina Suominen LinkedIn

Hallintojohtaja

p. 040 572 9207
elina.suominen@tpex.fi

Hallintojohtajamme Elina vannoo osaamisen ja kaikkia osapuolia hyödyttävän kumppanuuden nimeen. ”Tällä alalla on hyvä janota lisää tietoa ja taitoa. Osaava, motivoitunut henkilöstö mahdollistaa asiakkaidemme palvelemisen parhaalla mahdollisella tavalla”, hän sanoo.

”Meillä työskenteleminen on mielekästä ja palkitsevaa. Arjessamme näkyvät ilo, luottamus, läsnäolo, arvostus ja oikeudenmukaisuus. Henkilöstö on koko yrityksen kivijalka ja onnistumisten mahdollistaja”, Elina lisää.

Julia Teräväinen

Julia Teräväinen

Hallintoassistentti (osa-aikainen)

p. 044 709 0760
julia.teravainen@tpex.fi

”Rakentamisella on iso rooli kiertotalouden kehittämisessä. Kaikki lähtee halusta uudistaa alaa ja luoda innovaatioita”, toteaa hallintoassistenttimme Julia. ”Monet rakennusalalla luottavat pitkään vallalla olleisiin toimintamalleihin. TPEX toimii suunnannäyttäjänä ja vie alaa eteenpäin. Hyvin suunniteltu työmaalogistiikka vähentää hukkaa ja kitkaa työmailla. Siten päästään tavoitteisiin ja pysytään aikataulussa”, hän lisää.

Julia on kartuttanut osaamistaan työskentelemällä erilaisissa yrityksissä ja monilla toimialoilla. Hän kertoo hahmottavansa kokonaisuuksia sekä syy-yhteyksiä hyvin. Lisäksi Julia kuvailee olevansa yrittäjähenkinen – tuleehan hän yrittäjäsuvusta. 

Juuri nyt Julia työskentelee osa-aikaisesti, sillä hän kartuttaa kattavia taitojaan liiketalouden eri osa-alueilta opiskelemalla tradenomiksi Haaga-Heliassa. 

Roope Rotko

Roope Rotko LinkedIn

Suunnittelija

p. 040 590 0314
roope.rotko@tpex.fi

“Ei pidä tyytyä siihen, että jokin toimii. Pitää jatkuvasti pyrkiä kohti parempaa”, toteaa suunnittelijamme Roope. Hän vannoo järjestelmällisen aherruksen nimeen: oikea-aikainen työmaalogistiikka edellyttää hyvää suunnittelua, määrätietoista työtä, jatkuvaa itsearviointia sekä ripeää reagointia muuttuviin tilanteisiin.

”Omat vahvuuteni ovat järjestelmäpuolella: järjestelmien käytössä sekä kouluttamisessa niiden käyttöön. Järjestelmien onnistunut käyttö mahdollistaa työmaalogistiikan tietoteknisen vallankumouksen”, Roope linjaa.

Lue lisää Roopen ajatuksia työmaalogistiikasta »

Jarkko Paljakka

Jarkko Paljakka LinkedIn

Projektipäällikkö

p. 050 535 3249
jarkko.paljakka@tpex.fi

”Minua motivoi jatkuva jano kehittyä ja uudistaa alaa”, toteaa projektipäällikkömme Jarkko. ”Kun työmaalogistiikka suunnitellaan huolella etukäteen ja sitä johdetaan hyvin, ei kulu aikaa haahuiluun vaan asiat menevät kerralla maaliin”, hän lisää.

Jarkko saa toistuvasti kiitosta hyvästä paineensietokyvystään. Lisäksi hänellä on taito luoda toimivia tiimejä sekä nostaa jokaisen vahvuudet esille. ”Hyvällä johtamisella voimme jokainen tehdä niitä asioita, joissa olemme parhaimmillamme.”

Pasi Rautsiala

Pasi Rautsiala LinkedIn

Projektipäällikkö

p. 040 901 3342
pasi.rautsiala@tpex.fi

”TPEX on yksi työmaalogistiikan kärkiosaajista. Pureudumme ns. syvään päätyyn ja lähdemme lähtökohtaisesti säästämään hankkeen kustannuksia. Käytämme viimeisimmän teknologian mukaisia järjestelmiä, lisäksi kokemusasiantuntijuutemme on omaa luokkaansa”, kuvailee projektipäällikkömme Pasi. Hän on työskennellyt alalla 2000-luvun alusta lähtien. TPEX:in riveihin Pasi liittyi vuonna 2023.
 
Pasilla on selkeä näkemys työnsä tavoitteista. ”Hyvä työmaalogistiikka tuo lisäarvoa kaikille osapuolille. Tärkeintä on integroitua hankkeen keskiöön, jolloin saadaan yhteys kaikkiin logistiikkaan liittyviin tahoihin. Sujuva työmaa tulee sivutuotteena”, hän tietää.

Pekka Kuusio

Pekka Kuusio

Projektipäällikkö

p. 044 761 3686
pekka.kuusio@tpex.fi

”Jotta säilyttää asemansa alati kovenevassa kilpailussa tulevaisuuden työmaapalvelujen ykköstuottajana, on oltava mukana koko rakennusalaa koskevassa muutoksessa”, projektipäällikkömme Pekka kertoo. ”Hyvällä suunnittelulla työmaalla syntyvä hukka vähenee ja sitä kautta myös kustannukset pienenevät sekä työturvallisuus paranee. TPEX suunnittelee logistiikkapalvelut täysin asiakkaan tarpeiden mukaan läpinäkyväksi palvelukokonaisuudeksi ja huomioi kaikki työmaalla toimijat”, hän lisää.

Pekka on työskennellyt rakennusalalla vuodesta 2010 ja työmaalogistiikan parissa 2010-luvun puolivälistä saakka. Hänen omiin vahvuuksiinsa lukeutuu aikataulujen yhteensovittaminen sekä valmentava työn johtaminen. ”Parhaimmillani olen asiakkaan sekä työnjohdon kanssa suunnittelemassa mm. haalausreittejä”, Pekka hymyilee.

Patrick Mickelsson

Patrick Mickelsson

Logistiikkakoordinaattori

p. 044 543 0082
patrick.mickelsson@tpex.fi

Joonas Makkonen

Joonas Makkonen

Logistiikkakoordinaattori (varasto)

p. 044 761 3875
joonas.makkonen@tpex.fi

”TPEX tarjoaa innovatiivisia työmaalogistiikan ratkaisuja, jotka tehostavat prosesseja ja vähentävät riskejä. Varmistamme materiaalien ja henkilöstön sujuvan ja turvallisen liikkumisen työmaalla sekä vähennämme hukkaa ja kustannuksia”, logistiikkakoordinaattorimme Joonas kiteyttää. 

Joonas on koulutukseltaan merkonomi sekä valmistumassa tuotantotalouden insinööriksi. Hän on kerryttänyt yli 10 vuotta työkokemusta varaston sisä-, tulo- ja lähtölogistiikasta. TPEX:llä Joonas aloitti keväällä 2024. ”Omiin vahvuuksiini lukeutuvat logistiikan tilaus-toimitusketjun prosessin ymmärtäminen sekä varastologistiikka ja sen hallinta. Työskentelen aina ammattitaidolla, mutta myös pilke silmäkulmassa – sosiaalisuus ja hauskuus tuovat iloa yhteistyöhön. Olen helposti lähestyttävä, reilu ja aina valmis auttamaan”, hän kertoo.

Pasi Helle

Pasi Helle

Työnjohtaja

p. 040 132 1432
pasi.helle@tpex.fi

”Hyvä työmaalogistiikka on järjestelmällistä ja suunniteltua. Lisäksi edellytyksenä on, että kaikki pelaavat samoilla säännöillä”, linjaa työnjohtajamme Pasi. ”Meillä työskentelee osaavaa porukkaa – niin suunnittelijoita kuin tekijöitä. Kattava ammattitaito taipuu moneen”, hän lisää.

Pasi on parhaimmillaan pihalogistiikassa, nostotöiden liikenteenohjauksessa sekä yleismiehen töissä. ”Tartun mielelläni toimeen ja teen työmailla hieman kaikkea.”

Mikko Piispanen

Mikko Piispanen

Työnjohtaja

p. 040 179 7568
mikko.piispanen@tpex.fi

”Jos asiakas haluaa keskittyä omaan ydinosaamiseensa, kannattaa logistinen kokonaisuus antaa TPEX:ille. Tarjoamme keskitetyn palvelun työmaan kuormien hallintaan. Me selviämme monimutkaisistakin haasteista”, lupaa työnjohtajamme Mikko.

Mikko itse loistaa erityisesti nostotöiden suunnittelussa ja toteutuksessa. ”Nostotöissä pääsen helposti flow-tilaan.”

Sauli Saarkivi

Sauli Saarkivi

Työnjohtaja

p. 050 452 5292
sauli.saarkivi@tpex.fi

”Työmaalogistiikka on parhaimmillaan joustavaa ja asiakaspalvelulähtöistä”, kuvailee työnjohtajamme Sauli. ”Me uskomme avoimuuteen ja mukaudumme eri tarpeisiin. Kuuntelemme aina tarkasti, mikä helpottaisi asiakkaamme työskentelyä ja toimimme sen mukaan”, hän lisää.

Sauli on toiset huomioiva johtaja, joka loistaa myös ongelmanratkaisukyvyllään. ”Saan jengin pelaamaan hyvin yhteen hiileen.”

Kari Kangasniemi

Kari Kangasniemi

Työnjohtaja

p. 040 304 5354
kari.kangasniemi@tpex.fi

Työnjohtajamme Kari on parhaimmillaan erityisesti tarkkuutta ja nopeita päätöksiä edellyttävissä tehtävissä. Hänelle on ominaista kehittää totuttuja toimintamalleja ja juuri siksi Kari liittyikin osaksi TPEX-tiimiä keväällä 2024.

”Rakentamisen tulevaisuus on riippuvainen muutoksesta. On aika toimia uudella tavalla ja aina turvallisuus edellä. Yksi esimerkki tästä on digitaalisuus. Sen ansiosta kaikilla on sama tieto reaaliaikaisesti saatavilla, päivittäiset rutiinit nopeutuvat ja työmaa on paperiton. Huolellisesti hiotun TPEX-toimintamalin ansiosta materiaali pysyy hallinnassa, läpimenoaika paranee ja ympäristön rasitukset pienenevät – puhumattakaan kustannussäästöistä”, Kari kiteyttää. 

Tino Grönstrand

Tino Grönstrand

Nuorempi työnjohtaja

p. 050 343 1903
tino.gronstrand@tpex.fi

Nuorempi työnjohtaja Tino on työskennellyt rakennusalalla kymmenisen vuotta. Hän on näinä vuosina todennut, että koko rakennusala tarvitsee päivitystä. ”Uudistuminen on elintärkeää alan toimivuuden kannalta. TPEX on todellinen edelläkävijä niin asiakas- kuin työntekijänäkökulmasta. Tuomme toiminnallamme konkreettista arvoa ja päivitämme totuttuja toimintamalleja”, Tino toteaa. ”Nautin TPEX:n erilaisesta ja ammattimaisesta tavasta hoitaa työmaalogistiikkaa”, hän lisää.

Tinolla on selkeä näkemys sekä laadukkaasti toteutetusta työmaalogistiikasta että asiakaspalvelusta. ”Työmaalogistiikka on parhaimmillaan saumatonta yhteistyötä eri osapuolten kesken ja se sujuvoittaa työmaan toimintaa. Ja mitä ensiluokkaiseen asiakaspalveluun tulee, se ei ole pelkästään asiakkaan tarpeisiin vastaamista, vaan tietoisesti tapahtuvaa jatkuvaa odotusten ylittämistä”, hän summaa.

Johan Elfsberg

Johan Elfsberg

Nokkahenkilö

p. 040 457 7281
johan.elfsberg@tpex.fi

”On lukemattomia syitä, miksi TPEX on hyvä valinta. Yksi suurimmista on se, että me aikataulutamme jokaisen työvaiheen tarkasti. Siten työmaa pysyy kunnossa ja jokainen voi keskittyä siellä olennaiseen. Avullamme kaikki järjestyy parhaalla mahdollisella tavalla – niin tavaroiden siirrot, kuormien vastaanottaminen kuin muutkin palvelut”, kertoo nokkahenkilömme Johan Elfsberg.

Johan itse tunnetaan erityisesti kekseliäisyydestään sekä ehtymättömästä positiivisuudestaan. Hän nauttii työskentelemisestä kollegoidensa kanssa ja toimii TPEX-tyyliin kellontarkasti. ”Päivän aikana hoidetaan kaikki tarvittava ja enemmänkin”, hän sanoo.

Jenni Säkkinen

Jenni Säkkinen

Nokkahenkilö

p. 041 447 1950
jenni.sakkinen@tpex.fi

Kysyimme nokkahenkilöltämme Jenniltä, millaista on hyvä työmaalogistiikka. Hän kertoo menestyksen salaisuuden olevan selkeä kommunikaatio. ”Hyvällä porukalla työt sujuvat mutkitta. Työt suunnitellaan tarkasti etukäteen ja hoidetaan täsmällisesti”, Jenni hymyilee.

Jenni aloitti TPEX-tiimissä tammikuussa 2024. Sitä ennen hän on kerännyt työkokemusta rakennusalalta yli 10 vuoden ajan sekä opiskellut maalariksi ja laatoittajaksi. Ehkäpä juuri kattavan kokemuksensa ansiosta Jenni on erinomainen tiimityöskentelijä. Lisäksi hänen vahvuuksiinsa kuuluu hyvä organisointikyky. 

Tutustu! Jani Teräväinen

Jani Teräväinen LinkedIn

Toimitusjohtaja, myynti

p. 050 370 1177
jani.teravainen@tpex.fi

Tutustu! Elina Suominen

Elina Suominen LinkedIn

Hallintojohtaja

p. 040 572 9207
elina.suominen@tpex.fi

Tutustu! Julia Teräväinen

Julia Teräväinen

Hallintoassistentti (osa-aikainen)

p. 044 709 0760
julia.teravainen@tpex.fi

Tutustu! Roope Rotko

Roope Rotko LinkedIn

Suunnittelija

p. 040 590 0314
roope.rotko@tpex.fi

Tutustu! Jarkko Paljakka

Jarkko Paljakka LinkedIn

Projektipäällikkö

p. 050 535 3249
jarkko.paljakka@tpex.fi

Tutustu! Pasi Rautsiala

Pasi Rautsiala LinkedIn

Projektipäällikkö

p. 040 901 3342
pasi.rautsiala@tpex.fi

Tutustu! Pekka Kuusio

Pekka Kuusio

Projektipäällikkö

p. 044 761 3686
pekka.kuusio@tpex.fi

Tutustu! Patrick Mickelsson

Patrick Mickelsson

Logistiikkakoordinaattori

p. 044 543 0082
patrick.mickelsson@tpex.fi

Tutustu! Joonas Makkonen

Joonas Makkonen

Logistiikkakoordinaattori (varasto)

p. 044 761 3875
joonas.makkonen@tpex.fi

Tutustu! Pasi Helle

Pasi Helle

Työnjohtaja

p. 040 132 1432
pasi.helle@tpex.fi

Tutustu! Mikko Piispanen

Mikko Piispanen

Työnjohtaja

p. 040 179 7568
mikko.piispanen@tpex.fi

Tutustu! Sauli Saarkivi

Sauli Saarkivi

Työnjohtaja

p. 050 452 5292
sauli.saarkivi@tpex.fi

Tutustu! Kari Kangasniemi

Kari Kangasniemi

Työnjohtaja

p. 040 304 5354
kari.kangasniemi@tpex.fi

Tutustu! Tino Grönstrand

Tino Grönstrand

Nuorempi työnjohtaja

p. 050 343 1903
tino.gronstrand@tpex.fi

Tutustu! Johan Elfsberg

Johan Elfsberg

Nokkahenkilö

p. 040 457 7281
johan.elfsberg@tpex.fi

Tutustu! Jenni Säkkinen

Jenni Säkkinen

Nokkahenkilö

p. 041 447 1950
jenni.sakkinen@tpex.fi


Jätä yhteydenottopyyntö