TPEX-toimintamallin mukaiset palvelut

TPEX on kumppanisi tehokkaan työmaan suunnittelusta toteutukseen

Kun työmaan materiaalihallinta suunnitellaan ja toteutetaan asiantuntemuksella, rakentamisesta tulee tuottavampaa. Hukka vähenee, hankkeen läpimenoaika nopeutuu ja asentajan työn tuottavuus paranee. 

TPEX on kumppanisi tehokkaan työmaan suunnittelusta toteutukseen

Materiaalihallintaa, joka vähentää hukkaa ja parantaa työmaan tulosta

Tehokkaan työmaan asiantuntijapalvelut

Tehokkaan työmaan asiantuntijapalvelut

Materiaalihallinnan strategian määritys
Määrittelemme asetettujen tavoitteiden mukaisen logistiikkastrategian. Se linjaa, miten logistiikkaa suunnitellaan, koordinoidaan, toteutetaan sekä johdetaan parhaalla mahdollisella tavalla. 

Materiaalien hallinnan toimintamallin määritys
Määritämme toimintamallin yhdessä hankkeen avainhenkilöiden kanssa. Toimintamalli ottaa kantaa mm. materiaalien hallinnan prosesseihin, kustannuksiin, vastuisiin ja velvoitteisiin. 

Workshop ja koulutukset
Sisältö ja toteutus räätälöidään aina tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti 

Tehokkaan työmaan materiaalien hallinta

Tehokkaan työmaan materiaalien hallinta

Suunnittelu
Suunnittelemme hankkeen tilaus-toimitusketjun hallinnan virtauksen näkökulmasta. 

Koordinointi
Hallinnoimme ja aikataulutamme materiaalitoimituksia työmaalle hyödyntäen digitaalisia ratkaisuja. 

Välivarastointi ja kuljetukset
Huolehdimme materiaalien työmaan ulkopuolisesta varastoinnista tehostaen työmaan virtausta.

Tehokkaan työmaan työmaatoteutus

Tehokkaan työmaan työmaatoteutus

Johtaminen
Ammattitaitoinen projektijohtomme varmistaa, että työt tehdään sovitusti, turvallisesti, laadukkaasti ja budjetoidusti. 

Logistiikkatyöt
Huolehdimme, että materiaalit ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Varmistamme, että työmaalle otetaan vastaan vain sovitut kuormat ja työmaa pysyy siistinä ja turvallisena. 

Tehokkaan työmaan digitaaliset ratkaisut

Tehokkaan työmaan digitaaliset ratkaisut

NPL – logistiikan ohjausjärjestelmä
Materiaalien hallinnan digitaalinen työkalu.

TPEX Datahub
Tietovarasto, joka kokoaa eri järjestelmistä tietoa työmaan materiaalien hallinnan tueksi. Tiedon avulla voidaan luoda tilannekuvia ja tehostaa toimintaa. 

Integraatiot eri järjestelmien välillä
Olemassa olevan tiedon hyödyntäminen ja jalostaminen työmaan tehostamiseksi.

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen: jani.teravainen@tpex.fi tai soita 050 370 1177

Sitaattimerkki

Oikea materiaali oikeassa paikassa juuri oikeaan aikaan.