Järjestämme kitkattoman työmaan

Työmaa ja logistiikkapalvelut kerralla maaliin

Me rakennamme sujuvan työmaalogistiikan. Toimintamme keskiössä on osaava suunnittelu, tiedon hallinta, jatkuva työmaalogistiikan valvonta sekä yhteiset pelisäännöt asiakkaiden ja urakoitsijoiden kanssa. Ne mahdollistavat toimitusketjujen ja materiaalivirtojen hallitsemisen sekä merkittävät kustannussäästöt. Työmailla huolehdimme suunnitelman mukaisten materiaalitoimitusten vastaanottamisesta ja siirroista asennuskohteisiin.

Pyydä tarjous
Työmaa ja logistiikkapalvelut kerralla maaliin

Työmaalogistiikkaa aina oikeassa tahdissa

Työmaan logistisilla ratkaisuilla on suora vaikutus hankintoihin ja materiaalivirran optimointiin. Siksi suunnittelemme logistiikkapalvelut ja -resurssit kohteen vaatimusten mukaisesti.

Logistiikan suunnittelulla saadaan aikaan laadukas ja kustannustehokas työmaa sekä löydetään sopiva logistinen tahti niin tahtituotannossa tai perinteisemmässä mallissa.

Suunnittelu

Suunnittelu

 • Logistiikkasuunnitelma 
 • Logistinen aikataulutus
 • Tuotetietojen hallinta
 • Budjetointi
Logistiikan koordinointi

Logistiikan koordinointi

 • Logistiikkasuunnitelman mukainen materiaalivirtojen koordinointi
 • Toimitusten suunnittelu urakoitsijoiden kanssa
 • Välivarastoinnin ja kuljetusten koordinointi
Projektinjohto

Projektinjohto

 • Töiden resurssointi ja valvonta
 • Perehdytys ja aloituspalaverit
 • Logistiikkapalaverit
Välivarastointi ja kuljetukset

Välivarastointi ja kuljetukset

 • Päiväkohtaiset toimitukset ja niiden setittäminen
 • Kuljetukset työmaalle sovitussa laajuudessa ja aikataulussa
 • Saldohallinta ja olosuhdeseuranta
Työmaan logistiikkapalvelut

Työmaan logistiikkapalvelut

 • Materiaalin vastaanotto ja siirrot
 • Jätehuolto
 • Liikenteenohjaus
 • Poikkeamatyö
 • Ulkoalueiden ja aitojen kunnossapito
Raportointi

Raportointi

 • Sovitaan yhdessä mm. kustannusseuranta, poikkeamat, toimitukset, CO2-päästöt