”Kaikkien on työskenneltävä yhdessä täyttääkseen laadulliset, taloudelliset ja aikataululliset tavoitteet.”

”Kaikkien on työskenneltävä yhdessä täyttääkseen laadulliset, taloudelliset ja aikataululliset tavoitteet.”

Arvoa tuottava malli työmaalogistiikkaan – mitä se oikeasti tarkoittaa?

Lean-ajattelu ja -toimintamallit ovat hivuttautuneet autoteollisuudesta myös rakennusalalle. Perusajatuksena on, että virtausta parannetaan, hukkaa vähennetään kaikessa tekemisessä ja jalostetaan prosesseja yhdessä osaamisen ja kokemuksen karttuessa. 

Lean on kuin talo. Sen katto on asiakas, jolle tuotetaan arvoa. Talon sisällä on osaaminen ja yhdessä tekeminen. Perustan muodostavat johtamismenetelmät ja standardoidut prosessit. Katto on siis asiakkaan arvo – vastaus johonkin tarpeeseen. Eri asiakkaille tämä tarkoittaa erilaisia asioita, jopa rakentamisen saralla. Rakennus tehdään tiettyä tarkoitusta varten: tällaisia ovat esimerkiksi toimiva sairaala (tilaajan tarve) tai arvon tuottaminen perusliiketoimintaan (päätoteuttajan tarve).

Jo rakennuksen käyttötarkoitus määrittelee paljon, mutta myös rakentamisen kustannus ja aikataulu asettavat ehtoja tekemiselle. Kaikki osapuolet työskentelevät yhdessä täyttääkseen laadulliset, taloudelliset ja aikataululliset tavoitteet. Samalla jokainen pyrkii optimoimaan omaa kulurakennettaan, jotta liiketoiminta olisi kannattavaa. Selkein arvon mittari on tässä kohtaa euro, unohtamatta laatua ja aikaa.

Sitaattimerkki

Selkein arvon mittari on euro, unohtamatta laatua ja aikaa.

Kustannukset kurissa, aina aikataulussa

Logistiikan tuottama arvo on välineellinen, eli logistiikka mahdollistaa asiakkaan tarpeen täyttymisen. Esimerkiksi tahtituotanto onnistuu, kun materiaalit ovat oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Kun tuotanto etenee suunnitellusti, aikataulu ja kustannukset pysyvät kurissa.

Logistiikan käsittäminen mahdollistajana avaa aivan uudenlaisia ovia rakentamisen organisoinnin kannalta. Pienillä säädöillä voidaan vaikuttaa huomattavasti erilaisten arvojen toteutumiseen. Logistiikka on materiaalivirran hallinnan lisäksi tiedon virtaa. Kun tuotantojärjestelmässä tieto virtaa saumattomasti, ei aikaa mene tuotannon valuvikojen selvittämiseen. Urakoitsija voi keskittyä omaa päätehtäväänsä: kustannustehokkaaseen rakentamiseen. Tällöin resurssit kohdistuvat oikein ja hukka vähenee.

Kokonaisvastuu logistiikasta alan asiantuntijalle

Logistiikka on eriytettävä omaksi toiminnokseen ja jonkun on otettava siitä kokonaisvastuu. Jos logistiikan vastuu on jaettu eikä selkeitä pelisääntöjä ole, kukin osapuoli toteuttaa tätä parhaan taitonsa mukaisesti. Keskinäisen koordinaation puuttuminen aiheuttaa selkeitä ongelmia, Esimerkiksi valu ja kuorman purku voivat osua samalle purkupaikalle, jos tietoa ei hallita. 

Logistiikka nähdään lean-ajattelumallin mukaisesti arvontuottajana hankekehityksestä elinkaaren loppuun. Nyt olemme lähteneet tälle uudelle arvontuoton matkalle, josta tulette kuulemaan myöhemmin lisää. 
Mennäänkö samaan tahtiin?

Artikkelin kirjoitti hallintojohtajamme Elina Suominen. Hän tietää, että TPEX-toimintamalli mahdollistaa materiaalivirtojen hallitsemisen, kitkattoman työmaalogistiikan sekä merkittävät kustannussäästöt. Lue, miten saat tarkkuutta toimituksiin ja minimoitua hukan.

Katso palvelumme ja pyydä tarjous!