Ympäristöministeriöltä avustusta TPEX:n hankkeelle

Ympäristöministeriöltä avustusta TPEX:n hankkeelle

”Dataohjattu työmaalogistiikka vähähiilisyyden tietolähteenä” -hanke pyrkii pienentämään rakentamisen logistiikan hiilijalanjälkeä 30 %

TPEX:n hanke ”Dataohjattu työmaalogistiikka vähähiilisyyden tietolähteenä” on saanut tukea ympäristöministeriöltä Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta, jonka rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (RRF).

Hanke tukee työmaalogistiikan suunnittelun ja toteutuksen asiantuntijan TPEX:n kehityspolkua, joka alkoi koronakeväänä 2020. 

– Hankkeessa luomme datan virtauksen edellytykset tilaus-toimitusketjussa sekä kehitämme digitaalisia työkaluja. Tavoitteenamme on saada data virtaamaan järjestelmien välillä. Tällä saadaan vähennettyä virheitä ja säästetään aikaa. Samalla keräämme rakenteellista dataa, toimitusjohtaja Jani Teräväinen kertoo.

”Dataohjattu työmaalogistiikka vähähiilisyyden tietolähteenä” -hanke on rakentamisen alalle tärkeä, sillä tiedon pirstaleisuus on alalla yleinen ongelma. Nykytilassa rakentamisessa on valtavasti hukkaa, jota voidaan vähentää merkittävästi tiedonkulkua parantamalla.

– Kukaan ei hallitse dataa ja siksi sitä ei pystytä hyödyntämään. Esimerkiksi työmaalle toimitettujen materiaalien todellinen määrä ei ole kenenkään tiedossa, jolloin hiilijalanjäljen laskenta on täysin teoreettista. Tulevaisuudessa keräämme talteen tiedon työmaalle tulevista materiaaleista ja kuljetuksista, jolloin kaiken laskennan pohjaksi saadaan todellinen toteumatieto, Teräväinen lisää.

Dataohjatulla logistiikalla vähennetään kuljetuksia sekä säästetään aikaa ja materiaalia. TPEX:n arvion mukaan rakentamisen logistiikan hiilijalanjälkeä saadaan siten pienennettyä 30 %.

NextGenerationEU

Lisätiedot:
Jani Teräväinen
toimitusjohtaja, Työmaapalvelut Express Oy
p. 050 370 1177
jani.teravainen@tpex.fi