”Osaamisen kehittäminen hyödyttää kaikkia ja kaikkea”

”Osaamisen kehittäminen hyödyttää kaikkia ja kaikkea”

Osaava henkilöstö tuottaa laatua, laatu tuottaa säästöä

Aiemmassa kirjoituksessa käsittelimme logistiikan ulkoistamisen hyötyjä ja nostimme esiin sen, että edullinen yksikköhinta ei kulje käsi kädessä tarvittavan kyvykkyyden kanssa. Aiemmin kirjoitetun oli tarkoitus herättää siihen, että kyvykkyydellä, kuten kaikella muullakin osaamisella, on hintansa, jota vastaan saa parempaa laatua. Laatu ilmenee älykkäämpänä tekemisenä, jolla työ saadaan virtaamaan – ja säästetään rahaa. Älykkäämpi tekeminen edellyttää sitoutunutta ja osaavaa henkilöstöä, sekä jatkuvaa osaamisen kehittämistä.

Organisaatio kehittyy yhdessä tekemällä

Itsensä kehittäminen on laajasti ajateltuna kaikkea toimintaa, joka kehittää yksilöä. Se voi olla tiedostettua tai tiedostamatonta tekemistä. Organisaation kehittämistä siitä tulee siinä vaiheessa, kun yksilö tuo uuden tiedon omaan työhönsä tai työyhteisöönsä. Tätä opitun siirtämistä käytäntöön kutsutaan siirtovaikutukseksi.  

Organisaatiossa osaaminen kehittyy parhaiten yhdessä tekemällä ja oppimalla. Tässä siirtovaikutus on usein suurempi, kuin ns. luokkahuoneopiskelussa, jota perinteisesti pidetään tärkeimpänä oppimisen muotona. Siirtovaikutus näkyy käytännössä, kun työssä ratkaistaan ongelmia tai kehitetään toimintaa projekteissa.

Itsensä kehittäminen on osalle ihmisistä luontaista. Jotkut ovat taas onnellisia, kun voivat tehdä työtä sen enempää asioita tai prosesseja miettimättä. Yksilön näkökulmasta kehittyminen vaatii asennetta, joka ratkaisee onnistumisen.

Sitaattimerkki

Oppiminen ja toimintatapojen muutos ei ole helppoa – se vaatii aikaa, halua ja epämukavuusalueelle menemistä.

Osaamisen kehittäminen on strateginen valinta

Oppimista ja osaamisen kehittymistä voi tapahtua yhteisössä joka päivä, jos vain yksilöt ovat tähän valmiita ja organisaatiokulttuuri tämän mahdollistaa. Yrityskulttuurin pitää olla salliva ja avoin sekä kannustaa kehittymiseen ja kehittämiseen. Voidaan siis sanoa, että osaamisenkin kehittäminen on strateginen valinta.

Me TPEX:illä elämme kuten opetamme:

  • Keskustelemme avoimesti 
  • Työskentelemme pienryhmissä
  • Mietimme säännöllisesti tulevaisuuden haasteita ja ratkaisuja
  • Teemme tiivistä asiakasyhteistyötä ja suunnittelemme töitä yhdessä 
  • Annamme ja otamme vastaan rakentavaa palautetta – jos tekemisestä puuttuu järki, tämä pitää tuoda esiin
  • Esihenkilöillä on aikaa sparrailla ja opastaa 

Mahdollistamme yksilöiden kehittymisen ja kouluttautumisen, sekä päivitämme henkilöstömme osaamista työtehtävien muuttuessa. Vuosien saatossa olemme kouluttaneet ihmisiä taloushallinnon tehtäviin oppisopimuksella merkonomiopintojen kautta, sekä kasvattaneet nokkahenkilöistä työnjohtajia esihenkilökoulutuksella. Tämä osaaminen on tukenut yrityksemme kasvua sekä levinnyt organisaation sisällä.

Artikkelin kirjoitti hallintojohtajamme Elina Suominen.

Tutustu palveluihimme tästä!